• QCBots

  1a edició del concurs de robots seguidors de línies de l'Institut Quatre Cantons

 • Nosaltres

  Qui som?

  Som 13 alumnes de 1r de Batxillerat de l'Institut Quatre Cantons del Poblenou que, conjuntament amb el nostre professor de Tecnologia Industrial, hem dut a terme aquest projecte.

  Com i per què?

  L'equip directiu del nostre institut ens va proposar organitzar un concurs de robots seguidors de línies. És un esdeveniment que mai abans s'ha fet al barri i ens va semblar força interessant, així que vam acceptar i seguidament vam redactar i establir les bases que es poden consultar a continuació.

 • Bases del concurs

  Generals

  1. El repte QCBot consisteix en una competició amb robots rastrejadors o seguidors de línies, destinada a alumnat de primària, ESO i Batxillerat. Es tracta d’una competició dissenyada i organitzada per l’alumnat de l’Institut Quatre Cantons del Poblenou que cursa l’assignatura de Tecnologia Industrial I.

  2. Els robots participants es construiran segons les directrius que s’indiquen al punt “Característiques dels robots”.

  3. El concurs tindrà lloc al gimnàs de l’Institut Quatre Cantons del Poblenou, divendres 16 de juny a les 18 hores. Amb tot, totes les persones inscrites rebran un correu per confirmar el dia i l’hora del concurs.

  Participants

  1. Podran participar al “nom del concurs” tot l’alumnat que en el moment de la inscripció cursi estudis de primària, ESO o Batxillerat.

  2. Els equips estaran formats per tres persones com a màxim.

  3. Un persona tan sols pot formar part d’un únic equip.

  4. Tots els equips han de fer constar, en el moment de la inscripció, el nom d’un professor o professora  del seu centre educatiu o d’un adult de la seva entitat (Casal, Esplai, Ateneu, etc). Aquest adult ha de ser present el dia del concurs, i si no ho és, els equips als quals representa no podran participar. Un docent pot ser responsable de més d’un equip.

  Inscripcions

  1. Les inscripcions podran realitzar-se de manera gratuïta fins el dia 31 de maig de 2017 en aquesta mateixa pàgina a través del formulari.

  2. Per a la inscripció caldrà facilitar les dades següents: nom de l’equip, nom i cognoms dels participants, nom i cognoms del responsable, nom del centre educatiu, telefon del centre educatiu, localitat i el correu electrònic de contacte d’un dels participants.

  Característiques dels robots

  1. Els robots han de ser autònoms i no poden ser controlats per cap tipus de comandament a través de radiofreqüència.

  2. L’amplada màxima d’un robot ha de ser de 20 cm.

  3. El robot haurà d’incloure un pal on es posarà el dorsal amb el número de participant. Aquest dorsal serà facilitat per l’organització.

  4. No hi ha restriccions pel que fa al nombre de motors i sensors a utilitzar ni a la tensió d’alimentació

  Desenvolupament del concurs

  1. Després de la rebuda i comprovació de dades de tots els participants, es farà públic l’ordre d’actuació de cada equip.

  2. Els participants podran provar durant 15 minuts els robots in situ abans de començar el concurs. Finalment, dipositaran en custòdia el robot en un espai proporcionat per l’organització.

  3. El concurs consta de dues fases: la primera fase, o fase de classificació contrarellogte, consisteix a recórrer dos circuits diferents en el mínim temps possible. El temps total d’aquesta fase de classificació serà la suma dels dos temps emprats.

  4. El temps es mesurarà amb la cursa llançada: el robot participant podrà sortir des de qualsevol punt del circuit. El temps començarà a comptar en passar per la línia de meta per primera vegada i el cronòmetre s’aturarà en passar per la línia de meta la segona vegada.

  5. Els 8 equips que hagin obtingut els temps més baixos a la fase de classificació disputaran la fase final o de persecució sobre un tercer circuit.

  6. En la fase final, s’enfrontaran el 1r amb el 8é classificat (cursa A) , el 2n amb el 7é (cursa B), el 3r amb el 6é (cursa C) i el 4t amb el 5é (Cursa D). El robot guanyador de la Cursa A s’enfrontarà en semifinals al guanyador de la cursa D i el guanyador de la cursa B amb el guanyador de la cursa C. La final es disputarà entre els guanyadors de les semifinals.

  7. En aquesta fase de persecució, els robots sortiran des de les contrametes. El vencedor de cada cursa serà el robot que després de dues voltes al circuit hagi atrapat l’altre robot o, en el seu defecte, que hagi creuat la meta en primer lloc.

  8. Els competidors podran canviar les bateries i modificar el programari entre proves en el temps que estipuli la organització. Després hauran de tornar a lliurar el robot a l’organització i esperar el seu torn de competició.

  9. Si un robot surt del traçat del circuit, un responsable de l’equip podrà tornar a col·locar-lo on l’indiqui un membre del jurat i així continuar la cursa.

  Jurat

  1. El jurat comprovarà que els robots participants compleixin els requisits. Si es detecta alguna anomalia, el robot serà desqualificat.

  2. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

  Premis

  1. Els dos primers classificats rebran una placa Arduino Mega 2560 R3 i un kit de sensors compatibles amb Arduino.

 • Circuits

  1. Els circuits seran superfícies de fons blanc, amb les línies de trajectòria (de gruix 20mm± 10%) de color negre.

  2. Les dimensions reals dels circuits es publicaran abans de finalitzar el mes de maig. Les formes dels circuits es troben a continuació:

  Fase de classificació: circuit 1.

  Fase de classificació: circuit 2.

  Fase final: circuit de persecució.

   

   

 • Inscriu-te

  Contesta aquest formulari per inscriure’t en la cursa de robots seguidors

 • Contacte

  Qualsevol dubte, comentari o pregunta al respecte, contacta amb nosaltres!

  Institut 4 cantons
  Camí Antic de València 37-39
  08005 | Barcelona
  93 303 76 70